Kartografická učebnice Tvorba map

4.11.2018

Na Ostravské univerzitě vznikla moderní učebnice kartografické tvorby. Ve dvanácti kapitolách sleduje postup tvorby mapy od získání dat po tvorbu finálního mapového výstupu. Kromě teoretických poznatků obsahuje i praktické postupy v ArcGIS, QGIS a OCAD. Kniha je ve formátu PDF volně ke stažení. Cílem autorů z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity bylo vytvořit moderní kartografickou učebnici, […]

Proposal for the hierarchical classification of thematic cartography methods and its application to evaluation of Czech and Slovak national atlases

29.1.2018

Abstract: In this article, we review the classifications of thematic cartography methods and propose a new universal classification system, putting a special emphasis on the hierarchisation and logical structure. Basic groups of thematic cartography methods are defined as follows: (1) value-by-size/count, (2) value-by-colour, (3) dot density maps, (4) surfaces and (5) cartograms, with a further detailed […]

Past levels of canopy closure affect the occurrence of veteran trees and flagship saproxylic beetles

28.11.2017

Abstract Aim Open woodlands are biologically highly diverse habitats and veteran (i.e. old, senescent) trees are key structures supporting their biodiversity. Open canopy structure had been maintained by both natural and human induced disturbances. In the past two centuries, suppression of such disturbances, together with forestry intensification, has turned most lowland woodlands into closed-canopy forests. […]

Tvorba vlastního písma jako základu kartografické znakové sady

28.11.2017

Využití znaků písma pro tvorbu symbolů (Character Marker Symbol) je jednou ze základních možností tvorby kartografické znakové sady v programu ArcGIS. Vytvoření vlastního písma (počítačového fontu) je proto vhodnou možností, jak vytvářet a sdílet značkový klíč. V článku si ukážeme postup s využitím open source programu FontForge. Citace: Miklín, J. (2017): Tvorba vlastního písma jako základu […]

Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology

28.7.2017

Detailed maps are important components of fluvial-geomorphological research, connecting several tools, namely field mapping of presented channel and floodplain forms and the assessment of fluvial processes and hydromorphological conditions of current river management. In this paper, we propose a universal map legend for the complex mapping of small stream channels in a detailed scale, which […]

Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic

15.3.2017

Veteran and solitary trees are key structures supporting biodiversity in many wooded ecosystems. Their global decline threatens numerous organisms associated with them, including several insect species protected by law that serve as umbrella species. The floodplain along the lower Morava and Dyje rivers is considered a hotspot for saproxylic organisms associated with veteran trees. The […]

Otevřené lesy a vzácné druhy – ohrožené dědictví minulosti

2.3.2017

Abstrakt: Článek se zabývá úbytkem otevřených lesních porostů v oblasti lužních lesů při soutoku Moravy a Dyje mezi lety 1938–2009 a důsledky tohoto jevu na biodiverzitu. Výsledky ukazují, že současné rozšíření starých a solitérních dubů (hostících mnohé ohrožené druhy organismů) je závislé nejen na dnešním zapojení porostů, ale také na historickém hospodaření. Popisovaná problematika je […]

Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014

14.2.2017

Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je na základě leteckých snímků kvantifikovat LU/LC a jeho změny na území národního parku Podyjí v letech 1938 a 2014, pro srovnání využíváme také data z historických map zachycujících stav v letech 1841 a 1877. V diskuzi se věnujeme pravděpodobným příčinám pozorovaných změn a zejména jejich možným důsledkům pro přírodní rozmanitost území […]

Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy

19.1.2017

Abstrakt: Otevřené (řídké) lesy a (polo)přirozené travní porosty patří k ochranářsky nejcennějším ekosystémům Česka, místům s největší biodiverzitou i koncentrací ohrožených a chráněných druhů. Proto je otázka jejich historie, vývoje, krajinných změn a vhodného managementu důležitou a aktuálně řešenou problematikou. Práce popisuje změnu krajinného krytu v několika chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava, […]

Pseudokarst caves of the Outer Western Carpathians, Czechia

15.11.2016

Abstract: The paper presents complex results of a dataset related to the pseudokarst caves in the area of the Czech Outer Western Carpathians. We collected the data from all 130 discovered and described caves of different types and dimensions in various geomorphic units and lithologies. We mainly focus on the results of the morphometric parameters of […]

Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje

7.11.2016

Abstrakt: Oblast soutoku Moravy a Dyje patří k biologicky nejhodnotnějším územím České republiky. Tento článek popisuje změny krajinného krytu/využití země na základě leteckých snímků z let 1938, 1953, 1976 a 2009, jež byly analyzovány pomocí krajinné metriky. Nejdůležitějšími změnami v tomto území byly: (i) takřka úplné vymizení otevřených a strukturovaných porostů; (ii) transformace mozaiky velmi […]

Birds of Lednické rybníky Fishponds (Czech Republic)

17.6.2016

Abstract: The Lednické rybníky fishponds are among the most important bird localities in the Czech Republic with more than 140 recorded species of fishpond ecosystems and several forms of nature conservation areas being declared. The aim of the map presented in the paper is to introduce the locality and present data on observed numbers of selected important species and their […]

Value-by-Alpha mapy: představení nové metody tematické kartografie v českém prostředí

16.5.2016

Abstrakt: Používání metody kartogramu pro data nepřepočtená na plochu je častým nešvarem zejména v humánní geografii. Článek představuje novou metodu nazvanou autory „alpha-by-value map.“ Ta k vizuální normalizaci tematických dat (např. počtu onemocnění na tisíc obyvatel) využívá průhlednosti normalizační vrstvy (např. počtu obyvatel). Na rozdíl od plošné anamorfózy jako podkladu kartogramu snižuje vizuální váhu celků nedůležitých, čímž […]

Chráněné druhy v chráněných územích: odsouzeny k bezzásahovosti?

13.5.2016

Článek zabývající se problematikou bezzásahovosti a managementu ochrany přírody v rezervacích. Citace: Čížek, L. & Miklín, J. (2016): Chráněné druhy v chráněných územích: odsouzeny k bezzásahovosti? Fórum ochrany přírody, 3(2): 9-12. PDF ke stažení

Limestone Klippen of the Pavlov Hills

24.4.2016

Abstract: The Pavlov Hills represent a distinct geomorphological landscape of the Outer Western Carpathians in the South Moravia. They comprise a string of limestone klippen which originated as an interplay of Lower Miocene nappe tectonics and later selective erosion that removed weak Tertiary flysch and morphologically enhanced limestone blocks. Major morphological features are attributed to the […]

Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic

7.1.2016

Abstract: The paper presents the visualisation of volcanic relief and processes that formed the landscape of the Nízký Jeseník Upland (today recognised as a national geopark) during different phases of the Cenozoic. There are three basic types of volcanic phenomena: (i) volcanoes, (ii) lava flows and changes of relief induced by them and (iii) tuffaceous sediments. These are […]

Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps

2.8.2015

Abstract: The area of the Morava and Dyje Rivers confluence is one of the most biologically diverse localities in the Czech Republic, recognised under many international forms of nature protection. In this paper we analyse and present land use/land cover (LULC) changes that took place over the last century. Using aerial photographs from the years […]

Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, logging, and succession in a UNESCO Biosphere Reserve

9.1.2014

Abstract: Open woodlands are among the biologically richest habitats of the temperate zone. Although open woodlands were much more common in the past and covered large areas of Europe, their original cover and magnitude of their loss remain mostly unknown. Here, we quantify the loss of open woodlands and assess the potential for their restoration in an internationally […]

Atlas of Pálava protected landscape area

5.12.2012

Abstract: The Pálava Protected Landscape Area (PLA) is one of the protected areas in the Czech Republic that is characterized by both natural and cultural heritage. The Atlas of Pa´lava PLA presented in this article has been created as a general publication summarizing a majority of available data and information of the area in an original and uniform […]

Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích

10.6.2012

Abstrakt: Krátkostébelné trávníky (nazývané také stepi) jsou jedněmi z nejtypičtějších ekosystémů v CHKO Pálava. Zde můžeme rozlišit dva typy: (i) primární bezlesí (na skalnatých částech a prudkých svazích s mělkou půdou, nevhodnou pro stromy) a (ii) sekundární (udržované lidským hospodařením, jako je pastva či kosení). Od vyhlášení přírodních rezervací v polovině 20. století bylo lidské […]