Value-by-Alpha mapy: představení nové metody tematické kartografie v českém prostředí

By miklin, 16.5.2016

Abstrakt: Používání metody kartogramu pro data nepřepočtená na plochu je častým nešvarem zejména v humánní geografii. Článek představuje novou metodu nazvanou autory „alpha-by-value map.“ Ta k vizuální normalizaci tematických dat (např. počtu onemocnění na tisíc obyvatel) využívá průhlednosti normalizační vrstvy (např. počtu obyvatel). Na rozdíl od plošné anamorfózy jako podkladu kartogramu snižuje vizuální váhu celků nedůležitých, čímž dává vyniknout celkům důležitým. Dokonale zachovává prostorový kontext a tvary, což umožňuje lepší vnímání tematické složky. Článek prakticky popisuje několik způsobů tvorby těchto map v grafickém a GIS software a navrhuje český název „daty normalizovaný kartogram“.

Keywords: value-by-alpha maps; choropleth map; value-by-are map; thematic cartography; human geography

Citace: Miklín, J. (2016): Value-by-Alpha mapy: představení nové metody tematické kartografie v českém prostředí. Geodetický a kartografický obzor, 62/104(5): 110-114.

text článku v PDF