CartoTip#5: Tiskové výstupy a exporty v ArcGIS

30.3.2017

Správná příprava finálního mapového výstupu pro tisk je poslední, avšak neméně důležitou částí práce na klasické mapě. Příprava korektního tiskového výstupu vyžaduje znalosti alespoň základních pojmů a postupů počítačové grafiky. Výukový materiál mj. obsahuje: náležitosti mapy design mapového listu Tisk do krajů: spadávka, ořezové značky apod. Vícelistová mapová díla v ArcMap (Data Driven Pages) Barevný režim […]

CartoTip#4: Písmo a popisky v ArcGIS

17.3.2017

Umísťování popisků do standardně zaplněné mapy je často poměrně složitý proces, při němž je třeba kombinovat jak automatické umístění, tak manuální úpravy. ArcGIS v nástroji Maplex nabízí výrazně více pokročilých možností pro práci s popisky, čímž následné manuální úpravy ulehčí. Výukový materiál mj. obsahuje: práce s popisky v Maplexu konverze popisků na Annotation a práce […]

CartoTip#3: Vizualizace výškopisu (nejen) v ArcGIS

15.3.2017

Výškopis je nedílnou součástí většiny všeobecně geografických a topografických map. Pro jeho zobrazení existuje v ArcGIS hodně možností od těch nejjednodušších až po složitější kombinace více různě upravených vrstev či toolboxy. Použít se také dají volně dostupné specializované programy. Obsahem výukového materiálu je: postup stažení a zpracování dat SRTM výpočet nutného rozlišení/měřítka rastrového DMT pro […]

CartoTip#2: Tvorba vlastního písma jako základ znakové sady pro ArcGIS

2.3.2017

Využití znaků písma pro tvorbu symbolů (Character Marker Symbol) je jednou ze základních možností tvorby symbologie v programu ArcGIS. Často využívaný postup zahrnuje tvorbu znakové sady (elementárních, respektive subelemenárních znaků) v editoru písma, export a instalaci fontu, a následné sestavení konečných symbolů (kombinace jednotlivých znaků a přiřazení barev) v ArcGIS, s možností uložení finální symbologie […]

CartoTip#1: práce s kartografickými zobrazeními v ArcGIS

2.3.2017

Volba kartografického zobrazení je nezbytnou součástí přípravy každé mapy, respektive práci s geodaty v mapě obecně; souřadnicový systém je nezbytný ke správnému určení polohy prvku. První ze série výukových materiálů předmětu Kartografická tvorba – projekt se věnuje práci s kartografickými zobrazeními v programu ArcGIS. PDF ke stažení CartoTips: #1 Práce s kartografickými zobrazeními v ArcGIS […]