CartoTip#3: Vizualizace výškopisu (nejen) v ArcGIS

By miklin, 15.3.2017

Výškopis je nedílnou součástí většiny všeobecně geografických a topografických map. Pro jeho zobrazení existuje v ArcGIS hodně možností od těch nejjednodušších až po složitější kombinace více různě upravených
vrstev či toolboxy. Použít se také dají volně dostupné specializované programy.

Obsahem výukového materiálu je:

  • postup stažení a zpracování dat SRTM
  • výpočet nutného rozlišení/měřítka rastrového DMT pro mapy
  • barevná hypsometrie
  • pokročilé metody stínování reliéfu
  • ESRI Terrain Tools
  • další nástroje (PyramidShader, TerrainSculptor, ScreePainter)

PDF ke stažení

CartoTips:

#1 Práce s kartografickými zobrazeními v ArcGIS

#2 Tvorba vlastního písma jako základ znakové sady pro ArcGIS

#3 Vizualizace výškopisu (nejen) v ArcGIS

#4 Písmo a popisky v ArcGIS

#5 Tiskové výstupy a exporty v ArcGIS