CartoTip#5: Tiskové výstupy a exporty v ArcGIS

By miklin, 30.3.2017

Správná příprava finálního mapového výstupu pro tisk je poslední, avšak neméně důležitou částí práce na klasické mapě. Příprava korektního tiskového výstupu vyžaduje znalosti alespoň základních pojmů a postupů počítačové grafiky.

Výukový materiál mj. obsahuje:

  • náležitosti mapy
  • design mapového listu
  • Tisk do krajů: spadávka, ořezové značky apod.
  • Vícelistová mapová díla v ArcMap (Data Driven Pages)
  • Barevný režim dokumentu
  • Písma
  • Problémy s průhledností
  • Tisk, export a podporované formáty
  • Workflow kartografické práce

PDF ke stažení

CartoTips:

#1 Práce s kartografickými zobrazeními v ArcGIS

#2 Tvorba vlastního písma jako základ znakové sady pro ArcGIS

#3 Vizualizace výškopisu (nejen) v ArcGIS

#4 Písmo a popisky v ArcGIS

#5 Tiskové výstupy a exporty v ArcGIS