jomjeskyne

Pseudokarst caves of the Outer Western Carpathians, Czechia

15.11.2016

Abstract: The paper presents complex results of a dataset related to the pseudokarst caves in the area of the Czech Outer Western Carpathians. We collected the data from all 130 discovered and described caves of different types and dimensions in various geomorphic units and lithologies. We mainly focus on the results of the morphometric parameters of […]

geografie

Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje

7.11.2016

Abstrakt: Oblast soutoku Moravy a Dyje patří k biologicky nejhodnotnějším územím České republiky. Tento článek popisuje změny krajinného krytu/využití země na základě leteckých snímků z let 1938, 1953, 1976 a 2009, jež byly analyzovány pomocí krajinné metriky. Nejdůležitějšími změnami v tomto území byly: (i) takřka úplné vymizení otevřených a strukturovaných porostů; (ii) transformace mozaiky velmi […]

900px

Atlas CHKO Pálava na internetu

4.10.2016

CHKO Pálava letos slaví čtyřicet let od vyhlášení. Při té příležitosti se nové, moderně interaktivní podoby dočkal Atlas CHKO Pálava, který tuto malebnou oblast představuje na mapách, fotografiích i textech. Pro interaktivní webovou mapu byl použit ArcGIS Online, konkrétně byl atlas připraven s využitím šablony aplikace Story Maps, „Mapy s příběhem“. Finální mapová aplikace, dostupná na webové […]

logoCKS

Návrh loga České kartografické společnosti

8.9.2016

Na sklonku roku 2015 vyhlásila Česká kartografická společnost soutěž o nové logo. Můj návrh, využívající zjednodušenou a modernizovanou podobu lva ze státního znaku spolu s písmenem C a geografickou sítí byl vybrán mezi sedm nejlepších návrhů, které postoupily do druhého kola (ty je možno prohlédnout zde), nakonec vyhrál návrh jiný. Celý návrh včetně různých variant […]

JoMptaci

Birds of Lednické rybníky Fishponds (Czech Republic)

17.6.2016

Abstract: The Lednické rybníky fishponds are among the most important bird localities in the Czech Republic with more than 140 recorded species of fishpond ecosystems and several forms of nature conservation areas being declared. The aim of the map presented in the paper is to introduce the locality and present data on observed numbers of selected important species and their […]

jeskyne

Pseudokrasové jeskyně Vnějších Západních Karpat

9.6.2016

Nástěnná mapa zobrazující více než stovku známých pseudokrasových jeskyň a jejich vlastnosti – velikost, typ, způsob ochrany. Mapový list je doplněn grafem počtu zimujících netopýrů v jeskyni Cyrilka, morfostrukturními diagramy, nebo ukázkovými mapami jeskyň Mraznica a Cyrilka. Spoluautorem mapy (tematický obsah) je Jan Lenart. mapa ve vysokém rozlišení k prohlédnutí zde

GaKOvalue

Value-by-Alpha mapy: představení nové metody tematické kartografie v českém prostředí

16.5.2016

Abstrakt: Používání metody kartogramu pro data nepřepočtená na plochu je častým nešvarem zejména v humánní geografii. Článek představuje novou metodu nazvanou autory „alpha-by-value map.“ Ta k vizuální normalizaci tematických dat (např. počtu onemocnění na tisíc obyvatel) využívá průhlednosti normalizační vrstvy (např. počtu obyvatel). Na rozdíl od plošné anamorfózy jako podkladu kartogramu snižuje vizuální váhu celků nedůležitých, čímž […]

fop_bezzashovost

Chráněné druhy v chráněných územích: odsouzeny k bezzásahovosti?

13.5.2016

Článek zabývající se problematikou bezzásahovosti a managementu ochrany přírody v rezervacích. Citace: Čížek, L. & Miklín, J. (2016): Chráněné druhy v chráněných územích: odsouzeny k bezzásahovosti? Fórum ochrany přírody, 3(2): 9-12. PDF ke stažení

landscapes_springer

Limestone Klippen of the Pavlov Hills

24.4.2016

Abstract: The Pavlov Hills represent a distinct geomorphological landscape of the Outer Western Carpathians in the South Moravia. They comprise a string of limestone klippen which originated as an interplay of Lower Miocene nappe tectonics and later selective erosion that removed weak Tertiary flysch and morphologically enhanced limestone blocks. Major morphological features are attributed to the […]

pozvanka_jpg

Výstava Proměny Ostravy na mapách

8.4.2016

Ostrava prošla v posledních 250 letech výraznými funkčními, sociálními a fyzickými proměnami. Novodobá etapa historie města, odstartovaná objevem uhlí a rozvojem průmyslu, se projevovala silným přílivem nového obyvatelstva, rozrůstáním zástavby a proměnou hospodářství. Město, rozkládající se na soutoku čtyř velkých řek, specifické silným zastoupením těžkého průmyslu, svým národnostním složením a strukturou společnosti postupně rostlo a […]

_mapavinaPNG

Mapa vína a vinohradů na Moravě

2.2.2016

Pro přípravu mapy vína a vinohradnictví ve vinařské oblasti Morava byla využita zejména data poskytnutá Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, mapa byla vytvořena kombinací geografických informačních systémů (GIS) a grafického software. Výsledný mapový list obsahuje tři mapy: (i) hlavní mapu (znázorňující podíl vinic na celkové rozloze katastru formou kartogramu, a procentní zastoupení hlavních odrůd […]

vulkanityjom

Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic

7.1.2016

Abstract: The paper presents the visualisation of volcanic relief and processes that formed the landscape of the Nízký Jeseník Upland (today recognised as a national geopark) during different phases of the Cenozoic. There are three basic types of volcanic phenomena: (i) volcanoes, (ii) lava flows and changes of relief induced by them and (iii) tuffaceous sediments. These are […]

_mapaPNG

Mapa ptáci Lednických rybníků

5.10.2015

Mapa Ptáci Lednických rybníků vznikla v návaznosti na stejnojmennou brožuru. Představuje vybrané významné druhy Lednických rybníků, jejich ochranu, změny rákosin nebo letnění. Autorem ilustrací je Pavel Nesvadba, informace o početnosti druhů pocházejí z monitoringu dr. Petra Macháčka z mikulovského muzea. prohlédnout mapu (zoomovatelná aplikace)

JoMsoutok

Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps

2.8.2015

Abstract: The area of the Morava and Dyje Rivers confluence is one of the most biologically diverse localities in the Czech Republic, recognised under many international forms of nature protection. In this paper we analyse and present land use/land cover (LULC) changes that took place over the last century. Using aerial photographs from the years […]

ptaci1

Ptáci Lednických rybníků

10.5.2015

informační brožura Texty: Přemysl Heralt Ilustrace: Petr Nesvatba Editor: Jiří Kmet Grafická úprava a mapa: Jan Miklín Vydal spolek na ochranu přírody Sorbus v roce 2015 PDF ke stáhnutí

obalka

Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje

9.5.2015

dizertační práce Abstrakt: Oblast soutoku Moravy a Dyje patří s mnoha deklarovanými způsoby národní i mezinárodní ochrany přírody k biologicky nejcennějším územím České republiky. Zdejší krajina je člověkem přímo i nepřímo ovlivňována po velmi dlouhou dobu a lidské hospodaření mělo na její podobu zásadní vliv. Dizertační práce se zabývá změnami horizontální struktury krajiny z hlediska krajinného krytu/využití země. […]

pf_kfgg2015_obe
ref-kopecek-tab5

Naučná stezka po Svatém kopečku u Mikulova

10.10.2014

Texty na tabule naučné stezky vznikly jako diplomová práce M. Školudíkové, konečná podoba stezky byla vytvořena ve spolupráci se Správou CHKO Pálava a MěÚ Mikulov. Naučná stezka obsahuje celkem sedm tematických panelů a čtyři úvodní s mapou, seznamující návštěvníky s přírodou i historií Svatého kopečku.

bannerpromeny

Proměny krajiny na soutoku Moravy a Dyje

10.5.2014

poster k výstavě o lužní krajině – ke stažení v PDF zde

letakfgg1