Naučná stezka po Svatém kopečku u Mikulova

10.10.2014

Texty na tabule naučné stezky vznikly jako diplomová práce M. Školudíkové, konečná podoba stezky byla vytvořena ve spolupráci se Správou CHKO Pálava a MěÚ Mikulov. Naučná stezka obsahuje celkem sedm tematických panelů a čtyři úvodní s mapou, seznamující návštěvníky s přírodou i historií Svatého kopečku.

Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku: vizualizace vulkanického reliéfu a procesů

10.11.2011

Oblast Nízkého Jeseníku patří ke geologicky a geomorfologicky pestrým územím České republiky, jehož součástí jsou i pozůstatky terciérního vulkanismu. V rámci aktivit přípravy geoparku byla podle projektu Daniela Friedricha v roce 2011 vybudována naučná stezka, která spojuje nejvýznamnější lokality v okolí Bruntálu a přehrady Slezská Harta. Naučná stezka se skládá ze 4 částí v celkové délce […]