Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku: vizualizace vulkanického reliéfu a procesů

By miklin, 10.11.2011

Oblast Nízkého Jeseníku patří ke geologicky a geomorfologicky pestrým územím České republiky, jehož součástí jsou i pozůstatky terciérního vulkanismu. V rámci aktivit přípravy geoparku byla podle projektu Daniela Friedricha v roce 2011 vybudována naučná stezka, která spojuje nejvýznamnější lokality v okolí Bruntálu a přehrady Slezská Harta. Naučná stezka se skládá ze 4 částí v celkové délce 25 km, po dokončení zbývajících 3 tabulí bude zahrnovat celkem 18 tabulí, z toho 3 úvodní (s geologickou mapou oblasti, fotografiemi všech lokalit a především panoramatickou mapou území) a 15 tematických, věnovaných jednotlivým fenoménům a lokalitám. Popisované jevy lze v zásadě rozdělit na tři skupiny: (i) sopky, (ii) tufy a tufity a (iii) lávové proudy a jimi vyvolané změny reliéfu. K jejich zobrazení jsou využity blokdiagramy, často jsou znázorněny v řezu či sérii pro jednotlivá období vývoje. Zdrojem pro jejich zpracování byly především výsledky geologických i jiných průzkumů ve formě řezů, vrtů či map a vrstevnice. Blokdiagramy byly vytvořeny s využitím kombinace grafických a GIS programů. Tabule jsou doplněný fotografiemi, řezy a texty, nechybí vysvětlení používaných pojmů a přehledové mapy. Vytvořena byla také mapa stezek v měřítku 1 : 30 000.

ref-vulkanity-tab3 ref-vulkanity-tab9 ref-vulkanity-tabmapa IMG_6607

vulkanitymapa

What do you think?

You must be logged in to post a comment.