CV

* 1986 v Břeclavi

Vzdělání

1997 – 2005: Gymnázium Břeclav

2005 – 2010: Ostravská univerzita, fyzická geografie a geoekologie (RNDr.) [BP: Atlas CHKO Pálava (1. místo v soutěži stud. prací o živ. prostředí Jihomoravského kraje, 2. místo v soutěži Mapa roku, Cena rektora za reprezentaci OU), DP: Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok (2. místo v soutěži stud. prací o živ. prostředí Jihomoravského kraje)]

2010 – 2015 : Ostravská univerzita, environmentální geografie (Ph.D.), [téma dizertace: Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje]

Zaměstnání

2007 – 2009: Geoplán – Radovan Jaša, s. r. o. (geodetická měření a jejich zpracování, tvorba geometrických plánů)
2010: AOPK ČR, Správa CHKO Pálava (odd. ochrany přírody – GIS, management přírodních rezervací, PR)
2012 – 2014: Extra Publishing (redaktor populárně-naučných časopisů, vedoucí redaktor webu 100+1)
2013 – 2016: Leonardo s.r.o. – časopis Travelfocus (šéfredaktor)
2009 – : OSVČ (publicistika, fotografie, fotokurzy, grafika, naučné stezky)
2014 – : KFGG PřF OU (odborný asistent, odd. kartografie a geoinformatiky)
2014 – : Laboratoř ekologie lesa, Biologické centrum Akademie věd ČR (GIS & kartografie)

Reference

přehled odborné publikační a konferenční činnosti

přehled výuky na KFGG PřF OU

fotografický web

populárně-naučné články (časopisy 100+1, Příroda, Naše příroda, Koktejl, GEO, Turista, Outdoor, Travelfocus a další)

grafika a kalendáře

naučné stezky

What do you think?

You must be logged in to post a comment.