Atlas CHKO Pálava

By miklin, 16.5.2008

bakalářská práce

Abstrakt: Práce se zabývá procesem tvorby atlasu jako souboru tematických map a doplňkových textů od projektové přípravy, shromažďování dat a informací, přes samotnou tvorbu jednotlivých map po konečný výstup a hodnocení použitých metod. Jako hlavní kartografický software byl použit ESRI ArcGIS 9.2, pro textovou část Adobe InDesign CS3. Výsledkem je reprezentativní publikace o CHKO Pálava, která na tématických dvoustranách podává informace především o přírodě a krajině CHKO, ale také historii nebo hospodářství. Kromě map a textů obsahuje atlas množství fotografií a grafů. Atlas je v elektronické formě ve formátu PDF. Atlas byl zpracován ve spolupráci se Správou CHKO Pálava, kde bude k dispozici pro návštěvníky.

Klíčová slova: CHKO Pálava, tematická kartografie, atlas, kartografická tvorba, GIS, ESRI ArcGIS 9.2.

[2016] modernizovaná webová interaktivní verze, ke stažení i původní kapitoly v PDF

publikační výstup

640px

atlasobsah

atlaslayout

scr3 scr4

What do you think?

You must be logged in to post a comment.