Naučná stezka po Svatém kopečku u Mikulova

By miklin, 10.10.2014

Texty na tabule naučné stezky vznikly jako diplomová práce M. Školudíkové, konečná podoba stezky byla vytvořena ve spolupráci se Správou CHKO Pálava a MěÚ Mikulov. Naučná stezka obsahuje celkem sedm tematických panelů a čtyři úvodní s mapou, seznamující návštěvníky s přírodou i historií Svatého kopečku.

refbrouci ref-kopecek-tab4 ref-kopecek-tab1

What do you think?

You must be logged in to post a comment.