CartoTip#2: Tvorba vlastního písma jako základ znakové sady pro ArcGIS

By miklin, 2.3.2017

Využití znaků písma pro tvorbu symbolů (Character Marker Symbol) je jednou ze základních možností tvorby symbologie v programu ArcGIS. Často využívaný postup zahrnuje tvorbu znakové sady (elementárních, respektive subelemenárních znaků) v editoru písma, export a instalaci fontu, a následné sestavení konečných symbolů (kombinace jednotlivých znaků a přiřazení barev) v ArcGIS, s možností uložení finální symbologie v ArcGIS Style souboru. Druhý ze série výukových materiálů předmětu Kartografická tvorba – projekt se věnuje tvorbě vlastního písma v OpenSource editoru FontForge.

PDF ke stažení

CartoTips:

#1 Práce s kartografickými zobrazeními v ArcGIS

#2 Tvorba vlastního písma jako základ znakové sady pro ArcGIS

#3 Vizualizace výškopisu (nejen) v ArcGIS

#4 Písmo a popisky v ArcGIS

#5 Tiskové výstupy a exporty v ArcGIS