Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje

By miklin, 7.11.2016

Abstrakt: Oblast soutoku Moravy a Dyje patří k biologicky nejhodnotnějším územím České republiky. Tento článek popisuje změny krajinného krytu/využití země na základě leteckých snímků z let 1938, 1953, 1976 a 2009, jež byly analyzovány pomocí krajinné metriky. Nejdůležitějšími změnami v tomto území byly: (i) takřka úplné vymizení otevřených a strukturovaných porostů; (ii) transformace mozaiky velmi malých zemědělských pozemků ve velkoplošné celky orné půdy; (iii) výrazný úbytek travních porostů; (iv) regulace vodních toků; (v) mimořádný nárůst intenzity těžby dřeva během posledních dvaceti let. Zachování biodiverzity území vyžaduje zavedení aktivního ochranářského managementu, zaměřeného především na obnovení otevřených a strukturovaných porostů, snížení intenzity těžby dříví a její vhodné umisťování.

Klíčová slova: krajinný kryt/využití země – krajinná metrika – ochrana přírody – lesní hospodaření – Biosférická rezervace UNESCO Dolní Morava – soutok Moravy a Dyje

Citace: Miklín, J. & Hradecký, J. (2016): Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje. Geografie, 121(3): 368–389.

plný text v PDF