Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje – mizející ohnisko biodiverzity

16.9.2011

Abstrakt: Tato studie se zabývá změnami krajinného krytu/využití území v oblasti soutoku Moravy a Dyje (části Biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava) mezi lety 1938 až 2009. Zatímco některé procesy, jako je zemědělská intenzifikace, regulace vodních toků nebo šíření lesa a křovin na nelesní plochy jsou dobře známy, změny lesního hospodaření jsou popisovány méně. Zájmové území […]

Land use/land cover changes of the Pálava PLA and proposed Soutok PLA in the years 1841 – 2006

9.5.2011

Abstract: Paper deals with land use/land cover (LULC) changes in the Pálava Protected Landscape Area (PLA) and in the proposed PLA (pPLA) Soutok. LULC data were obtained from the maps of 2nd and 3rd Military Survey (years 1841 and 1876), black-and-white aerial photos from the year 1938 and orthophotographs from the year 2006. General trends in both study areas […]

Vodopád na Mazáku – nejvyšší vodopád Moravskoslezských Beskyd

10.5.2010

Abstrakt: Vodopád na Mazáku, tekoucí po jihozápadních svazích Lysé hory, je pravděpodobně zatím nejvyšším známým vodopádem Moravskoslezských Beskyd. Jeho nejvyšší stupeň, vytvořený litologicky (hranice mezi odolnými pískovci střední části godulského souvrství a drobně rytmickým flyšem spodní části godulského souvrství) je vysoký 17 m. Tato práce popisuje geomorfologii území, terénní měření, morfologii vodopádu a srovnává jej […]