Vodopád na Mazáku – nejvyšší vodopád Moravskoslezských Beskyd

By miklin, 10.5.2010

Abstrakt: Vodopád na Mazáku, tekoucí po jihozápadních svazích Lysé hory, je pravděpodobně zatím nejvyšším známým vodopádem Moravskoslezských Beskyd. Jeho nejvyšší stupeň, vytvořený litologicky (hranice mezi odolnými pískovci střední části godulského souvrství a drobně rytmickým flyšem spodní části godulského souvrství) je vysoký 17 m. Tato práce popisuje geomorfologii území, terénní měření, morfologii vodopádu a srovnává jej s dalšími vodopády Moravskoslezských Beskyd.

Klíčová slova: geomorfologie, vodopád, Mazák, Moravskoslezské Beskydy

Citace: Miklín J., Lenart J., Pánek T. (2010): Vodopád na Mazáku – nejvyšší vodopád Moravskoslezských Beskyd. Acta Musei Beskidensis 2: 1-5. ISSN 1803-960X

What do you think?

You must be logged in to post a comment.