Vodopád na Mazáku – nejvyšší vodopád Moravskoslezských Beskyd

10.5.2010

Abstrakt: Vodopád na Mazáku, tekoucí po jihozápadních svazích Lysé hory, je pravděpodobně zatím nejvyšším známým vodopádem Moravskoslezských Beskyd. Jeho nejvyšší stupeň, vytvořený litologicky (hranice mezi odolnými pískovci střední části godulského souvrství a drobně rytmickým flyšem spodní části godulského souvrství) je vysoký 17 m. Tato práce popisuje geomorfologii území, terénní měření, morfologii vodopádu a srovnává jej […]