Kartografická učebnice Tvorba map

By miklin, 4.11.2018

Na Ostravské univerzitě vznikla moderní učebnice kartografické tvorby. Ve dvanácti kapitolách sleduje postup tvorby mapy od získání dat po tvorbu finálního mapového výstupu. Kromě teoretických poznatků obsahuje i praktické postupy v ArcGIS, QGIS a OCAD. Kniha je ve formátu PDF volně ke stažení.

Cílem autorů z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity bylo vytvořit moderní kartografickou učebnici, zaměřenou na praktickou tvorbu map od A do Z. Kromě samotné kartografie obsahuje poznatky z navazujících oborů, které tvůrce mapy potřebuje – například základy grafického designu, polygrafie či typografie. Pro maximální názornost obsahuje téměř 400 grafických ukázek a ilustrací.

Kniha je členěna do dvanácti kapitol: Mapy jako reprezentace světa (úvodní kapitola s vysvětlením základních pojmů a principů kartografie), Data pro tvorbu map (datové modely, autorská práva, zdroje dat), Kartografická zobrazení (s důrazem na volbu a používání), Polohopis, Výškopis (tvorba značkového klíče a metody vizualizace), Metody tematické kartografie, Kartografická generalizace, Barvy (barevné modely, schémata, stupnice), Písmo a popis (základy typografie, charakteristiky písem, zásady pro popis na mapách), Design map (obecné principy, prvky mapového listu, mapové styly), Tisk map (předtisková příprava, metody tisku a zpracovatelské práce) a Mapy na webu (elektronické mapy obecně, způsoby publikace map na webu).

Každá kapitola obsahuje nejenom teorii, ale také praktické postupy v nejpoužívanějších programech – ArcGIS, QGIS a OCAD, doplněné tipy na volně dostupné specializované toolboxy či aplikace.
Tvorba učebnice byla podpořena z grantu Ostravské univerzity, a ta je tak ve formátu PDF volně dostupná ke stažení na webu http://tvorbamap.osu.cz.

Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L. & Kaláb, O. (2018). Tvorba map. Ostrava: Ostravská univerzita. 302 s. ISBN 978-80-7599-017-4.

Recenzoval PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem)