ČR – hypsometrie a stínování

By miklin, 12.2.2018

Kombinace barevné hypsometrie a stínovaného reliéfu patří k nejoblíbenějším způsobům znázornění reliéfu na mapách středních a malých měřítek, protože dává představu jak o rozložení nadmořských výšek, tak členitosti reliéfu. Existuje bezpočet barevných možností a kombinací, na odkaze níže nabízím můj pohled na reliéf České republiky.

Jedná se o kombinaci barevné hypsometrické stupnice složené ze šesti barev, použité na data SRTM (rozlišení rastru je 25 m). Hypsometrická vrstva byla prolnuta (v režimu násobit s 50% průhledností) s manuálně upravenou a filtrovanou vrstvou stínovaného reliéfu, vytvořenou pomocí metody Cluster hillshading – elevation v ArcGIS Terrain Toolbox. Díky ní jsou silně zvýrazněné terénní hrany, naopak rovinaté plochy si ponechávají nezměněnou barvu.

Ukázky reliéfu z oblasti Jeseníků, Podyjí a Javorníků ve 100% přiblížení.

Data jsou ke stažení v několika variantách:

GeoTIFF (20898 × 18021 px /rozlišení buňky 25 m/, 214 MB) v Albersově kuželovém zobrazení pro ČR (*.prj soubor zde)

GeoTIFF (5225 × 4505 px /rozlišení buňky 100 m/, 24 MB) v Albersově kuželovém zobrazení pro ČR (*.prj soubor zde)

TIF (5398 × 3190 px, 21 MB) obrázek včetně hranic ČR a vodstva na území ČR

legenda (TIF, 0,5 MB) jako podklad pro úpravu legendy vlastní.

Pro použití v QGIS je nutno definovat použitý souřadnicový systém (parametry – proj4): “ +proj=aea +lat_1=49 +lat_2=50.5 +lat_0=30 +lon_0=15.5 +ellps=intl +units=m „