Výstava Proměny Ostravy na mapách

By miklin, 8.4.2016

Ostrava prošla v posledních 250 letech výraznými funkčními, sociálními a fyzickými proměnami. Novodobá etapa historie města, odstartovaná objevem uhlí a rozvojem průmyslu, se projevovala silným přílivem nového obyvatelstva, rozrůstáním zástavby a proměnou hospodářství. Město, rozkládající se na soutoku čtyř velkých řek, specifické silným zastoupením těžkého průmyslu, svým národnostním složením a strukturou společnosti postupně rostlo a stávalo se významným správním a společenským centrem oblasti. Staré mapy nám dávají ucelený obraz o dřívější podobě města, o podobě, která již dnes nemusí být pravdou, neboť Ostrava rostla a intenzivně se měnila. Výstava „Proměny Ostravy na mapách“ si klade za cíl představit minulost a významné změny města a způsoby jejich znázornění v mapách. Pro prezentaci byla zvolena forma komentovaných minulých i současných kartografických dokumentů.

Mezinárodní rok mapy

Mezinárodní rok mapy (International Mapy Year, IMY) je celosvětová oslava mapy a její unikátní role v našem světě. S podporou Organizace spojených národů poskytuje Mezinárodní rok mapy příležitosti prokázat význam mapy a geografických informací ve vědě, technologiích a umění. Jednou z možností jak propagovat mapy a poukázat na jejich nezastupitelnou roli je také uspořádání výstavy.
Geografická pracoviště na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity se dlouhodobě zabývají vzděláváním v oblasti geografických informačních systémů, geoinformačních technologií a kartografie. Je tedy více než logické, že tato pracoviště se připojila k Mezinárodnímu roku mapy, aby tak vyjádřila svoji sounáležitost s touto aktivitou. Na přípravě výstavy se podíleli vybraní pracovníci a studenti Katedry fyzické geografie a geoekologie a Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

Poděkování

Autoři výstavy děkují Archivu města Ostravy za spolupráci a poskytnutí skenů archivních kartografických dokumentů.

Koncepce výstavy: Luděk Krtička, Radek Dušek
Autoři panelů: Luděk Krtička, Radek Dušek, Jan Lenart, Marian Velešík, Matěj Kaloč, Stanislav Ruman
Grafické zpracování výstavy: Jan Miklín

Ke stažení

všechny panely jako PDF soubor (nízké náhledové rozlišení)

vystava1

vystava2

vystava3

vystava4