Mapa vína a vinohradů na Moravě

By miklin, 2.2.2016

Pro přípravu mapy vína a vinohradnictví ve vinařské oblasti Morava byla využita zejména data poskytnutá Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, mapa byla vytvořena kombinací geografických informačních systémů (GIS) a grafického software. Výsledný mapový list obsahuje tři mapy: (i) hlavní mapu (znázorňující podíl vinic na celkové rozloze katastru formou kartogramu, a procentní zastoupení hlavních odrůd révy vinné a celkovou plochu vinic v katastru formou kartodiagramu), (ii) mapu znázorňující podíl modrých odrůd na ploše katastrů a (iii) mapu vinařských podoblastí a nejvýznamnějších vinařských obcí. Kromě map mapa obsahuje diagram celkové osázené plochy jednotlivými odrůdami. Mapu vytvořila Katka Gajdošová v rámci předmětu Kartografický výzkum – projekt na Katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Kromě nástěnné mapy byla vytvořena i interaktivní webová mapa. Obě jsou na www.mapavina.cz

miklin_gajdosova-obr2