Staré a solitérní stromy luhů Moravy a Dyje

By miklin, 25.10.2017

Staré a solitérní stromy jsou klíčovými prvky, podporujícími biodiverzitu v mnoha lesních ekosystémech. Jejich globální úbytek ohrožuje množství druhů organizmů, mezi nimi i chráněných „deštníkových“ druhů. Lužní krajina podél dolních toků Moravy a Dyje (součást sítě NATURA 2000 či biosférické rezervace Dolní Morava) je považována za ohnisko biodiverzity saproxylických druhů, vázaných na staré a solitérní stromy. Mapová aplikace (česky nebo anglicky) představuje výsledky mapování starých a solitérních stromů, které probíhalo v letech 2006-2015. Celkem bylo zmapováno 11 596 stromů, k nimž byly zaznamenávána data o rozměrech, habitu, poloze a výskytu vybraných zvláště chráněných druhů (brouci Cerambyx cerdo, Osmoderma barnabita, Eurythyrea quercus a mravenci Liometopum microcephalum, Lasius fuliginosus). Tato data jsou důležitým podkladem pro management ochrany přírody v oblasti.

mapová aplikace – česky

mapová aplikace – anglicky

odborná publikace (Journal of Maps)