Ohniska biodiverzity nížinných lesů v České republice

By miklin, 12.12.2016

V rámci projektu TA ČR (TB030MZP017: Ověření postupů a příprava metodik k zvýšení efektivity péče o druhově bohaté lesy (Natura 2000 a lesy chráněných území)) byly připraveny také mapy ohnisek biodiverzity nížinných lesů v České republice. 

Klíčová pro jejich tvorbu byla data z nejrůznějších nálezových databází (NDOP, ENTÚ BC AV ČR, FLDOK, CNFD) pro vybrané druhy rostlin (celkem 49281 použitých záznamů), motýlů (4306 použitých záznamů) a brouků (14 669 použitých záznamů). Ty byly zobrazeny v hexagonové síti o straně šestiúhelníku 1 km (s rozlohou 2,5 km2.

Výsledné mapy (PDF)

Vytvořena byla také mapa zohledňující zastoupení jednotlivých analyzovaných skupin. Vzhledem k nerovnoměrnému počtu nálezů byly hexagony rozděleny do čtyř skupin podle pořadí výskytu jednotlivých skupin fauny (0 a tři kvantily). Nejdůležitější místa (1. kvantil u všech skupin) mají barvu bílou, pokud se v daném hexagonu vyskytovaly nálezy jen jednotlivých skupin, mají barvu jasně červenou (brouci), zelenou (kytky) nebo modrou (motýli). Kombinace jednotlivých základních (RGB) barev pak ukazuje na různé zastoupení jednotlivých analyzovaných skupin. Legenda mapy je zjednodušená, celkem existuje více než šest desítek možných kombinací a pro názorné zobrazení mapě chybí třetí rozměr… I tak však jednoduchým způsobem umožňuje vizuální poznání důležitých míst z hlediska analyzovaných skupin. Pro tvorbu mapy byl použit RGB toolbox pro ArcGIS od Davida Vojvodíka.

Tricolor mapa