NP Podyjí: změny krajiny a vzácné druhy

By miklin, 12.12.2016

Jak spolu souvisí změny krajinného krytu (zejména pak změny zápoje – úbytek otevřených lesů a travních porostů na úkor zapojeného lesa) a výskyt vzácných a chráněných druhů fauny a flóry na území národního parku Podyjí? Na to odpovídá série map, připravených v rámci projektu TA ČR (TB030MZP017: Ověření postupů a příprava metodik k zvýšení efektivity péče o druhově bohaté lesy (Natura 2000 a lesy chráněných území).

Článek se souvisejícím tématem ve Fóru ochrany přírody

Mapy změn krajinného krytu v NP Podyjí

Mapy (ve formátu PDF)

Výskyt jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) v NP Podyjí v kontextu současného krajinného krytu a navrhované zonace zásahů

Výskyt jeřábů muků (Sorbus subgen. Aria) v NP Podyjí v kontextu změn krajinného krytu a navrhované zonace zásahů

Výskyt ohrožených druhů rostlin v NP Podyjí v kontextu krajinného krytu a jeho změn

Výskyt tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) v NP Podyjí v kontextu změn krajinného krytu

Výskyt užovky stromové (Zamenis longissimus) v NP Podyjí v kontextu současného krajinného krytu a navrhované zonace zásahů