Výstava Proměny Ostravy na mapách

8.4.2016

Ostrava prošla v posledních 250 letech výraznými funkčními, sociálními a fyzickými proměnami. Novodobá etapa historie města, odstartovaná objevem uhlí a rozvojem průmyslu, se projevovala silným přílivem nového obyvatelstva, rozrůstáním zástavby a proměnou hospodářství. Město, rozkládající se na soutoku čtyř velkých řek, specifické silným zastoupením těžkého průmyslu, svým národnostním složením a strukturou společnosti postupně rostlo a […]

Mapa vína a vinohradů na Moravě

2.2.2016

Pro přípravu mapy vína a vinohradnictví ve vinařské oblasti Morava byla využita zejména data poskytnutá Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, mapa byla vytvořena kombinací geografických informačních systémů (GIS) a grafického software. Výsledný mapový list obsahuje tři mapy: (i) hlavní mapu (znázorňující podíl vinic na celkové rozloze katastru formou kartogramu, a procentní zastoupení hlavních odrůd […]

Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic

7.1.2016

Abstract: The paper presents the visualisation of volcanic relief and processes that formed the landscape of the Nízký Jeseník Upland (today recognised as a national geopark) during different phases of the Cenozoic. There are three basic types of volcanic phenomena: (i) volcanoes, (ii) lava flows and changes of relief induced by them and (iii) tuffaceous sediments. These are […]

Mapa ptáci Lednických rybníků

5.10.2015

Mapa Ptáci Lednických rybníků vznikla v návaznosti na stejnojmennou brožuru. Představuje vybrané významné druhy Lednických rybníků, jejich ochranu, změny rákosin nebo letnění. Autorem ilustrací je Pavel Nesvadba, informace o početnosti druhů pocházejí z monitoringu dr. Petra Macháčka z mikulovského muzea. prohlédnout mapu (zoomovatelná aplikace)

Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps

2.8.2015

Abstract: The area of the Morava and Dyje Rivers confluence is one of the most biologically diverse localities in the Czech Republic, recognised under many international forms of nature protection. In this paper we analyse and present land use/land cover (LULC) changes that took place over the last century. Using aerial photographs from the years […]

Atlas of Pálava protected landscape area

5.12.2012

Abstract: The Pálava Protected Landscape Area (PLA) is one of the protected areas in the Czech Republic that is characterized by both natural and cultural heritage. The Atlas of Pa´lava PLA presented in this article has been created as a general publication summarizing a majority of available data and information of the area in an original and uniform […]

Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku: vizualizace vulkanického reliéfu a procesů

10.11.2011

Oblast Nízkého Jeseníku patří ke geologicky a geomorfologicky pestrým územím České republiky, jehož součástí jsou i pozůstatky terciérního vulkanismu. V rámci aktivit přípravy geoparku byla podle projektu Daniela Friedricha v roce 2011 vybudována naučná stezka, která spojuje nejvýznamnější lokality v okolí Bruntálu a přehrady Slezská Harta. Naučná stezka se skládá ze 4 částí v celkové délce […]

Atlas CHKO Pálava

16.5.2008

bakalářská práce Abstrakt: Práce se zabývá procesem tvorby atlasu jako souboru tematických map a doplňkových textů od projektové přípravy, shromažďování dat a informací, přes samotnou tvorbu jednotlivých map po konečný výstup a hodnocení použitých metod. Jako hlavní kartografický software byl použit ESRI ArcGIS 9.2, pro textovou část Adobe InDesign CS3. Výsledkem je reprezentativní publikace o CHKO Pálava, která na […]